Algemene voorwaarden

Deze site is van Farmafyt, Rue des Fourches, 6 4122 PLAINEVAUX, BELGIUM. BE0882.541.137
Het gebruik van deze site is onderworpen aan de onderstaande gebruiksvoorwaarden. Elke gebruiker erkent deze te hebben gelezen en te accepteren. Farmafyt behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving toegang tot deze site en de voorwaarden van de algemene gebruiksvoorwaarden te wijzigen.

Verantwoordelijkheid

De site is bedoeld voor gezondheidswerkers via een speciale ruimte en voor het publiek.

De inhoud ervan wordt louter ter informatie en ter informatie aangeboden. De site en de inhoud ervan vervangen geen medisch advies. De informatie is niet bedoeld om een ??diagnose te stellen of een behandeling voor te schrijven. Voor elke pathologie of behandeling, is het raadzaam om uw arts of een gekwalificeerde gezondheidswerker te raadplegen.

Hoewel elke pagina regelmatig wordt beoordeeld, kan deze site onnauwkeurigheden, weglatingen of verouderde informatie bevatten.

Farmafyt wijst alle verantwoordelijkheid af voor de verouderde inhoud en kan niet garanderen dat alle informatie waarheidsgetrouw of volledig is. Als u onnauwkeurigheden of verouderde informatie opmerkt, neem dan contact met ons op: philippe@farmafyt.be

Intellectuele eigendom

Alle inhoud van de Farmafyt-website, de afbeeldingen, afbeeldingen, teksten, logo’s, gifs en pictogrammen, evenals hun opmaak zijn de exclusieve eigendom van de sprl farmafyt met uitzondering van handelsmerken, logo’s of inhoud van partnerbedrijven. De foto’s van de producten zijn niet contractueel.

Elke gedeeltelijke of volledige reproductie van deze site of een van haar componenten op welk medium dan ook, in welke vorm dan ook, voor andere doeleinden en in het bijzonder commerciële doeleinden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Farmafyt is verboden en bestraft .

Afzet

Voedingssupplementen op de markt gebracht door ons laboratorium worden gemeld aan het Federale Overheidsdienst Volksgezondheid in overeenstemming met de geldende wetgeving en de Europese regelgeving.

Financiering

Deze site accepteert of ontvangt geen advertentiefondsen. Het wordt volledig gefinancierd door het FARMAFYT-laboratorium.

Privé-leven

Persoonlijke informatie met betrekking tot bezoekers of deelnemers aan wedstrijden wordt verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 op de verwerking van persoonsgegevens. Het betekent dat:

  • Uw persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de doeleinden die werden aangegeven op het moment van verzamelen.
  • U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te raadplegen, hun nauwkeurigheid te controleren, fouten met betrekking tot hen te corrigeren.
  • FARMAFYT verbindt zich ertoe alle maatregelen te nemen om te voorkomen dat derden gegevens gebruiken die u hebt meegedeeld.

Doel van het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens

Het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens geeft toegang tot wedstrijden, kortingsbonnen, voordelen … op voorwaarde dat de persoon voldoet aan de voorwaarden van het wedstrijdreglement.

Door het verstrekken van zijn gegevens machtigt de bezoeker of deelnemer FARMAFYT uitdrukkelijk om deze voor het aangegeven doel te behandelen. Deze gegevens zijn opgenomen in de bestanden van FARMAFYT Laboratories die deze kunnen gebruiken voor het beheer van diensten en publicaties die worden aangeboden om de kwaliteit van de diensten te verbeteren, om het publiek te informeren over diensten en producten.

Gebruik van navigatie-informatie / cookies

Wanneer u de site bezoekt, verzamelen de geraadpleegde servers automatisch de volgende gegevens: IP-adres, datum en tijd van toegang, bekeken pagina’s, gebruikte browser, platform, besturingssysteem, zoekmachine, gebruikte trefwoorden .

Deze informatie wordt uitsluitend bewaard om het aantal bezoekers van de site te meten en verbeteringen aan te brengen. Om uw navigatie te vergemakkelijken, kan Farmafyt af en toe “cookies” gebruiken.

Een “cookie” is een stuk informatie dat wordt opgeslagen door een website in de internetbrowser van uw computer. Dit “cookie” wordt hersteld tijdens een volgend bezoek aan dezelfde site. De “cookie” kan niet worden gelezen door een andere website dan degene die deze heeft gemaakt. De website gebruikt “cookies” voor administratieve doeleinden, bijvoorbeeld om uw voorkeuren voor bepaalde soorten informatie vast te leggen, zodat u niet bij elk bezoek dezelfde vermeldingen hoeft te herhalen.

De meeste “cookies” werken alleen tijdens een sessie. Geen bevat informatie die gecontacteerd moet worden per telefoon, e-mail of post. U kunt uw browser zo configureren dat u steeds wordt geïnformeerd wanneer u een “cookie” maakt of om registratie ervan te voorkomen.

Verantwoordelijk voor behandelingen

Elk verzoek of vraag met betrekking tot de bescherming van de privacy op de site kan worden gevraagd aan : philippe@farmafyt.be